60 år med Hittarps IK

Ett nytt kalenderår har setts dagens ljus och för Hittarps IK är just 2019 väldigt speciellt. Detta är nämligen året då vår kamratklubb i norra Helsingborg fyller 60, vilket självfallet ska både firas och uppmärksammas under året.

Sedan 1959 har Hittarps IK försett barn och ungdomar i norra Helsingborg med en aktiv fritid. Klubben har också, genom den kamratliga värdegrunden, bidragit med fostrande mervärden som våra ungdomar förhoppningsvis haft stor nytta av när de klivit in i vuxenlivet. Detta idoga arbete ska självfallet framhävas via våra kommunikativa plattformar under hela 2019. Otaliga är människorna som investerat stora delar av sin tid i klubben och när vi nu blickar framåt kan vi med lätthet konstatera att HIK:s inkluderande verksamhetsfilosofi är mer aktuell än kanske någonsin.

För klubben är det av största prioritet att vara en stark social aktör i vårt upptagningsområde, vars arbete sträcker sig långt utanför det sportsliga, och för Hittarps IK är det en självklarhet att försöka bidra till hela människan. Därför är vi särdeles glada över att över 1200 barn och ungdomar ingår i klubbens ungdomsverksamhet på fotboll- och gymnastiksidan, och därmed betraktar Laröds IP och Hittarpshallen som en naturlig del av sin vardag.

Många är som sagt människorna som byggt upp klubben under sex decennier och för att förstå vart Hittarps IK är på väg i framtiden, kan det vara nyttigt att också ha insikt om klubbens digra och spännande historik. För Hittarps IK:s vidkommande har fokus alltid varit på framtiden, och är så fortfarande, men givetvis är det av stor vikt att hedra klubbens förflutna. Speciellt i dessa jubileumsår.

Vi har enastående mycket roligt på agenda under året och ser med stor tillförsikt fram emot att hugga tänderna i detta jubileumsår!

Varmt välkomna till 2019 med Hittarps IK!

 

 

Partners

Guldsponsorer