Förälder

Förälder

Hittarps IK är en förening som bygger på stort föräldraengagemang och vi lever efter devisen:

”Ett barn – en förälder”

Detta innebär att alla föräldrar med barn i Hittarps IK ser ett värde i att engagera sig i föreningen och därigenom hjälpa klubben att genomföra våra aktiviteter och arrangemang.

Vi älskar att ha föräldrarna närvarande på IP i samband med träning och match och jobbar ideligen med att göra vår idrottsplats till en naturlig mötesplats även för de vuxna.

Som förälder ska man visa intresse för barnens aktiviteter, närvara vid föräldramöten samt ta del av HIK-filosofin. Man ska stötta ledarna, respektera domarna och uppmuntra barnen i samband med matcher.

Att vara förälder till en spelare i Hittarps IK innebär att man innehar den viktigaste supportfunktionen som finns till klubben, laget och tränarna.

Våra arrangemang är en viktig del av Hittarps IK, så klart ekonomiskt då de inbringar intäkter, men också då de kittar samman medlemmarna med klubben och skapar mervärden. Här nedan hittar ni schema till årets arr:

Schema för arrangemang med Hittarps IK 2018

HIK Parkeringsschema trädgårdsdagarna 2018

Hittarps IKs Fotbollskola 2018 – schema personal

Arbetsschema Eskilscupen 2018

Lördagsfika 2018

 

Inskrivning-17

Lagorganisation

Hittarps IK uppmanar alla lag att sätta upp en administrativ struktur enligt nedan. Detta för att tydliggöra både inom laget och gentemot föreningen att samtliga roller är täckta samt vem som är kontaktperson i respektive område. De olika rollerna kan med fördel innehas av föräldrar för att i så stor utsträckning som möjligt avlasta ledarna som i första hand ska fokusera på aktiviteter kopplade till träning och match.

  • Admin Lagledare – Säkerställa att medlemssystemet är uppdaterat
  • Hemsida – Säkerställa att lagsidan är uppdaterad och aktuell
  • Marknadsansvarig – Sköter dialog med lagsponsorer och klubb
  • Ansvarig Lagkassan/Ekonomi – Sköter dialog med klubb
  • Ansvarig Sofieroparkering – schematillsättning
  • Ansvarig Eskilscupen – schematillsättning
  • Ansvarig Lördagsfika – schematillsättning
  • Ansvarig Fotbollsskolan – schematillsättning
  • Ansvarig HIK-dagen – lagaktivitetet och dialog mot klubb

”Så många som möjligt – Så länge som möjligt”

favicon-hittarp

Partners

Guldsponsorer