HIK – hårdvaran

Vår målbild och ambition är att alla sponsorer till Hittarps IK upplever att vårt varumärke förknippas med en rad starka mervärden. Dels genom alla de formella och informella nätverken som uppstår runt vår klubb, men också genom att man som företag visar tillhörighet och gör ett aktivt ställningstagande. I gengäld ställer detta naturligtvis höga krav på oss som klubb och vi arbetar därför ständigt med att leva och verka i enlighet med vår specifika värdegrund. Vår drivkraft är att hela tiden förnya oss, sträva framåt samt skapa nya och spännande umgängesformer som möjliggör för våra sponsorer att träffas.

Här nedan listar vi några av alla de kommersiella mervärden som erbjuds i samband med att ditt företag stöttar Hittarps IK och vårt fortsatta fokus på en blomstrande ungdomsverksamhet.

Kommersiella mervärden

  • Ni får tillgång till nordvästra Skånes mest vitala och intressanta nätverk.
  • 130 Företag är med och förgyller HIK-familjen
  • Ni träffar människor som sitter på beslutandeposter i avslappnad och icke-påtvingad miljö.
  • Ni ges möjligheten att deltaga på våra vassa marknadsträffar som alltid är välbesökta med skön stämning och verkligt goda möjligheter till affärer.
  • Ni ges möjligheten att exponeras på en av Skånes allra mest besökta idrottsplatser.
  • Ni ges möjlighet att annonsera i vår klubbtidning ”Hänt i HIK”. 4000 hushåll i Domsten, Hittarp, Laröd och Mariastaden
  • Ni får således tillgång till att av landets mest intressanta och köpstarkaste upptagningsområden.

Stort tack för att ni är med och stöttar Hittarps IK, ni gör stor skillnad!

hikll

Friends_skoloridrott (3)

Partners

Guldsponsorer