HIK:are

HIKare

Inom Hittarps IK ryms det i dag över 1400 medlemmar, i åldersintervallet 1-91, och vår ambition är att samtliga av dessa medlemmar ska betrakta sig själva som stolta HIK:are. Då vi vill vara ett nav i vårt upptagningsområde är vi tillfreds med att så många aktivt valt att ta ställning för Hittarps IK, detta ger oss både möjligheter och legitimitet att fortsätta utveckla kamratklubben och på så vis skapa ett än starkare band mellan klubb och medlem.

Vi vill att alla människor som har med Hittarps IK att göra – oavsett om man är aktiv, pensionerad, engagerad eller följer från distans – ska associera föreningen med uteslutande positiva känslor. Vi är övertygade om att föreningslivet måste appellera den typen av relationer om alla ska med ombord, vilket är ett av klubbens främsta huvudsyften.

Det spelar ingen roll om man som HIK:are blir fotbollsproffs, statsminister, lärare eller en ny sparv från minsk – alla som varit en del av Hittarps IK ska minnas tillbaka till tiden i klubben med stor glädje.

Hittarps IK – Kamratklubben

”Så många som möjligt – Så länge som möjligt”

cropped-favicon-hittarp.png

Partners

Guldsponsorer