HIK – mjukvaran

Vår målbild och ambition är att alla sponsorer till Hittarps IK upplever att vårt varumärke förknippas med en rad starka mervärden. Dels genom alla de formella och informella nätverken som uppstår runt vår klubb, men också genom att man som företag visar tillhörighet och gör ett aktivt ställningstagande. I gengäld ställer detta naturligtvis höga krav på oss som klubb och vi arbetar därför ständigt med att leva och verka i enlighet med vår specifika värdegrund. Vår drivkraft är att hela tiden förnya oss, sträva framåt samt skapa nya och spännande umgängesformer som möjliggör för våra sponsorer att träffas.

Här nedan listar vi några av alla de mjuka mervärden som uppstår i samband med att ditt företag stöttar Hittarps IK och vår fortsatta verksamhet.

Sociala mervärden

  • Ni stöttar en av Skånes största föreningar, sett till antalet aktiva utövare, med ungdomsverksamhet som nav och bas. Alla barn och ungdomar är välkomna utifrån samma villkor.
  • Ni stöttar en förening med tydligt breddfokus. Vi toppar inga ungdomslag eller gymnastikgrupper och sätter kamratskapen högst upp på agendan, i alla lägen.
  • Ni stöttar en förening som anser att det är en självklarhet att satsa likvärdiga resurser på både tjejer och killar.
  • Ni stöttar en förening som aktivt tar socialt ansvar i vårt närområde. Genom vårt samarbete med Friends närvarar vi även utanför fotbollsplanen/gymnastiksalen och med hjälp av utbildningar och enkäter ger vi oss själva möjligheten att löpande skapa oss en uppfattning om våra medlemmars välmående.

Print

Friends_skoloridrott (3)

Partners

Guldsponsorer