Verksamhetsidé och vision

Hittarps IK är en lokalt förankrad idrottsklubb med ett stort socialt ansvar som vi sedan kombinerar med tydliga sportsliga mål. Vår verksamhet utgörs idag av fyra sektioner; fotboll, gymnastik, boule och tennis. För oss  är det självklart att alla som vill vara en del av Hittarps IK ska ges den möjligheten. Vår vision är således lika enkel som självklar:

”Så många som möjligt – så länge som möjligt”

Detta ställer naturligtvis krav på oss som förening att ha en tydlig idé om hur vi vill bedriva vår verksamhet och vi strävar ständigt efter att kunna erbjuda en trygg miljö som främjar individen. Vi vill vara med och bidra till att utveckla morgondagens samhällsbärare, oavsett om de satsar på fotboll, näringsliv eller något annat. Alla ska känna att de har en plats i Hittarps IK.

Ledstjärnor

  • Kul = Vi värderar leken  högt och är fast övertygade om att möjligheterna till individuell och gemensam utveckling ökar genom att trivas och ha roligt med varandra
  • Kamratskap = Alla får vara med och idrotta tillsammans, oavsett kunskapsnivå
  • Kvalitet = Välutbildade ledare och en stark administrativ support från kansli och klubb skapar förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna vara med i Hittarps IK så länge som möjligt.

Framgångsfaktorer

Vi vill skapa en röd tråd som genomsyrar hela Hittarps IK med syftet att samtliga lag ska tilldelas likartade förutsättningar. För att förverkliga detta har vi identifierat fem framgångsfaktorer som samtliga lag bör uppfylla. Historien har nämligen lärt oss att lyckas lagen uppfylla dessa faktorer bli resan i Hittarps IK både roligare och bättre samtidigt som den möjliggör för fler att vara med längre.

  • Max åtta barn/ledare
  • Rätt utbildade ledare, sportsligt så väl som socialt
  • Bred förståelse för HIK-filosofin
  • Välfungerande lagorganisation och ett stort föräldraengagemang
  • Deltagande på HIK-arrangemang

Upptagningsområde

Vi riktar oss främst till barn och ungdomar med utgångspunkt i Domsten, Hittarp, Laröd och Maria Park. Vi vill ha en stark lokal prägel och det är i dessa Helsingborgsområden vi marknadsför Hittarps IK, bland annat genom klubbtidningen ”Hänt i HIK”. Utöver nämnda upptagningsområden finns vi allt mer representerade i de norra delarna av centrum, som exempelvis Tågaborg, samt i Allerum med omnejd. En anledning till detta är att det finns helt andra logistiska möjligheter idag jämfört med tidigare, och då Hittarps IK är en inkluderande förening hälsar vi givetvis även barn härifrån varmt välkomna in i gemenskapen.

Hittarps IK:s verksamhetsidé och ledstjärnor är omsatta till tydliga sportsliga mål som finns dokumenterade i våra respektive måldokument ”Fotbollsresan” samt ”Gymnastikresan”.

Representationslag

Hittarps IK finns primärt till för de barn och ungdomar som håller till i vårt upptagningsområde. Däremot är vi starka förespråkare av lokalt förankrade idoler och har således identifierat vikten av att ställa två seniorlag på benen som representerar Hittarps IK i sann sportslig anda och på en anständig nivå i seriesystemet. Därför är vi väldigt stolta över både HIK Dam och HIK Herr. Bägge lagen spelar i division 2 under 2018 och det ska bli både spännande och väldigt roligt att följa dam och herr i deras jakt på framskjutna placeringar. Främst är de dock sanna ambassadörer för klubben och spelarna inser värdet i att vara närvarande på Laröds IP, bland våra duktiga ungdomslag, då det är spelarna i dessa lag som förhoppningsvis präglar morgondagens seniorlag i Hittarps IK.

Både dam och herr har egna lagsidor som vi varmt rekommenderar ett besök till.

Print

Friendslogotyp jpg

”Så många som möjligt – Så länge om möjligt

Partners

Guldsponsorer