Personal

”Att varje dag överträffa kundens förväntningar” är personalens övergripande mål för att kunna leverera en medlemsservice som anses vara bäst i Sverige.

Vi vill förmedla den stolthet vi känner för kamratföreningen Hittarps IK, vidare till våra medlemmar, partners och sponsorer.

För att kunna leverera våra mål har vi inom teamet olika arbetsområden som vi ansvarar över. På så vis underlättar vi för kommunikationen med medlemmar, föräldrar, partners och andra berörda. Nedan följer en beskrivning av varje medarbetares respektive roll, samt vem Ni ska vända er till med era specifika frågeställningar.

Klubbchef Jonas Nilsson –  Vakant

Sportchef/varumärkesutvecklare Mattias Hallberg – 0705-394215, mattias.hallberg@hittarpsik.se

hittarp279

Har ett övergripande ansvar för att ladda varumärket Hittarps IK med starka mervärden, för medlemmar och andra intressenter till Hittarps IK. Mattias är dessutom den som driver strategiska fotbollsfrågor, från de yngsta till de äldsta, och har därutöver ett helhetsansvar runt all form av kommunikation beträffande klubben. Nyckeluppgifterna för Mattias är:

 • Fotbollsresan
 • Fotboll S
 • Ansvarig bidrag/stipendier
 • Eventkoordinering
 • Kommunikation
 • Varumärket Hittarps IK
 • Friendsimplementering
 • HIK+

Fotbollsutvecklare Rasmus Leijon – 0737-054050, ramus.leijon@hittarpsik.se

Rasmus är Hittarps IK:s praktiska bollplank och har som uppgift att stötta, guida och utveckla alla våra ungdomsgrupper på fotbollssidan. Rasmus är språkröret för HIK:s filosofi gentemot ledare och kommer spendera stora delar av sin tid ute på fotbollsplanerna. Ambitionen med Rasmus roll är att skapa en röd tråd som löper genom hela ungdomsverksamheten och hans främsta verktyg för detta arbete är Fotbollsresan. Nyckeluppgifterna är:

 • Fotbollsresan
 • Utbildning
 • Domartillsättning
 • Träningstider och matchschema
 • HIK+

Materialkoordinator Jenny Nordström – 0739-225900, jenny.nordstrom@hittarpsik.se

hittarp275

Har ett övergripande ansvar över materialhantering och kanslibyggnad. Denna roll har dessutom det praktiska ansvaret över våra event, och bistår även Hans i det ständigt pågående arbetet att hålla idrottsplatsen i topptrim.

 • Materialhantering
 • Kanslibyggnad
 • Event

 Arenachef Laröds IP Hans Gribbling – 0705-394110, hans.gribbling@hittarpsik.se

hittarp298

Har ett övergripande ansvar för vår anläggning, Laröds IP. Det gäller drift och underhåll av planer, idrottshall samt övriga faciliteter på Laröds IP. Att vara navet i att utveckla och förbättra vår anläggning ur en användarperspektiv. Nyckelarbetsuppgifter för Hans är:

 • Planskötsel Laröds IP
 • Anläggningsansvarig Laröds IP

Print

”Så många som möjligt – Så länge som möjligt”

Partners

Guldsponsorer