Juhlin och Partners

Juhlin & Partners är experter på förhandlingar.
Att få rätt hjälp när man behöver det, kan vara avgörande för både företag och privatpersoner. I varje viktig förhandlingssituation gäller det att ha en väl förberedd och engagerad specialist vid sin sida, för att uppnå bästa, möjliga resultat.
Juhlin & Partners biträder företag och privatpersoner vid de flesta typer av förhandlingar, såsom exempelvis avtalsförhandlingar, arbetsrättstvister- och MBL-förhandlingar, bodelningar, rättegångar och skiljeförfaranden.
För oss är det självklart att varje klient och varje uppdrag är unikt. Utifrån detta perspektiv tillhandahåller vi full service av hög kvalitet. Läs gärna mer om oss på www.juhlinpartners.se

Kontaktperson:Michael Pålsson
Mail: michael.palsson@juhlinpartners.se
Mobil/sms: 0709-46 74 78

Partners

Guldsponsorer