Lindahl

Lindahl ligger i det absoluta toppskiktet av svenska advokatbyråer. Dess historia sträcker sig ända till 1918 då Alf Lindahls Advokatbyrå i Stockholm grundades. Lindahl sysslar med svensk och internationell affärsjuridik och är en kompetensmässigt heltäckande advokatbyrå. Kontoren återfinns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro. Lindahl har en omfattande internationell erfarenhet och ett väl utvecklat nätverk av ledande affärsjuridiska advokatbyråer runt om i världen. Idag har Lindahl omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister.

Kontaktperson: Christian Hammenborn
Telefon: 0706-226350
Mail: christian.hammenborn@lindahl.se
Adress: Stortorget 2

Partners

Guldsponsorer