Öresundskraft

”I vår vision ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen” ryms ett stort äkta, engagemang för samhället och för vår miljö. Visionen vägleder oss i allt vi gör!
Vi älskar energi och bredband och arbetar i framkant med energi- och miljöutvecklingen i regionen, bl.a. med vårt engagemang i utbyggnaden av laddinfrastruktur och solenergi!”

Kontaktperson: Anita Duverell
Kontaktuppgifter: anita.duverell@oresundskraft.se

 

Partners

Guldsponsorer