Swedbank

Swedbank är huvudsponsor i klubbens samarbete med stiftelsen Friends. I och med detta tar Swedbank ett helhetsgrepp om denna så viktiga gren av Hittarps IK och värnar därigenom om en miljö runt klubben som är fri från utanförskap och mobbning.

Partners

Guldsponsorer