Den korta versionen:

HIK:s seniorverksamhet bygger i stort på mjuka och inkluderande värden med utgångspunkten att alla som spelar i Hittarps IK har en drivkraft att genuint VILJA representera kamratklubben Hittarps IK.

Hittarps IK är en resa som pågått i snart 60 år och den resan kommer med största sannolikhet att fortsätta under lång tid framöver. Insikten i att vara en viktig del av detta äventyr, betrakta det som ett privilegium samt lova sig själv och sin omgivning att alltid göra det bästa för klubben och dess utveckling är därför av yttersta vikt. Samtliga delar av vår verksamhet bygger på detta och seniorverksamheten är så klart inget undantag.

I vårt erbjudande ges du möjlighet att växa inom den civila sfären, bland annat med hjälp av den 150 företag starka HIK-familjen, och då få hjälp med din karriär utanför fotbollsplanens gröna gräs. Vi arbetar aktivt med att sätta våra seniorspelare i arbete utifrån behov och individuella förutsättningar.

Vi värdesätter hög kvalitet i form av tvätt, material och sjukvård och försöker skapa en så friktionsfri vardag på IP som möjligt för våra seniorspelare. Vi är också förespråkare av det sociala sammanhanget och vill att vi våra representanter ska se Laröds IP och vår omgivning som ett lika självklart som naturligt inslag av ens pågående liv.

Ovan mervärden utgör vår framgångsfaktor på seniorsidan och vi har valt att inte erbjuda ekonomiska incitament. Detta då vi vill bygga kärlek gentemot klubb och spelare samtidigt som vi tror på vår modell utifrån en längre tidshorisont.

I retur vill vi att spelarna ställer upp på klubbens arrangemang samt omfamnar faktumet i att man är starka lokala ambassadörer för våra barn och ungdomar i Hittarps IK. Vi vill också att våra seniorspelare beter sig ansvarsfullt på Laröds IP, i våra omklädningsrum och vid samtliga tillfällen som de representerar Hittarps IK och vår verksamhet. 

Den långa versionen:

Hittarps IK älskar kraften som ryms inom vår seniorsektion samt vad denna del av verksamheten spelar för roll i våra barn och ungdomars fotbollsresa. Vi är starka förespråkare av lokalt förankrade idoler och det är viktigt att våra seniorspelare inser att de är just förebilder för resterande del av klubben. Vi älskar när barnen efter avslutad träning stannar kvar och tittar på seniorernas motsvarighet, på samma vis som vi älskar när våra seniorspelare tar sig tid till att uppmärksamma vår väldiga ungdomsverksamhet. En del av Hittarps IK som dessutom stadigt växer i antal utövare. Detta inslag är en av klubbens framgångsfaktorer och utgör därmed en huvudingrediens i den varma och fantastiska soppa som bär namnet Hittarps IK.

Vid nyrekrytering är utgångspunkten, utöver sportslig kompetens, att våra seniorspelare alltid ska VILJA spela i Hittarps IK. Stoltheten och kärleken till klubbmärket ska genomsyra våra representationslag och därför står vi heller aldrig i vägen om en spelare av någon anledning önskar lämna klubben, oavsett om det är för lag i högre eller lägre serier. Viss lex kan uppstå om spelare önskar lämna för klubb som tillhör samma serie under pågående säsong, men vi försöker självfallet se till att lösa en sådan puck också.

Vi ser detta som ett sunt förhållningssätt och arbetar istället för att bygga upp tillräckligt med mjuka anledningar till att aldrig vilja lämna klubben, inte ens efter avslutad aktiv karriär.

I Hittarps IK ges du som spelare verkligen möjlighet att både bredda ditt register och optimera dina rådande förutsättningar. Med hjälp av vårt smått unika företagssammanhang HIK-familjen, som idag rymmer över 150 fantastiska företag, har vi gett oss själva en unik utgångsposition för de av våra spelare med ambitioner att ta kliv i det civila livet. Detta kan innebära en sorts språngbräda in i arbetslivet så väl som möjlighet till avancemang inom olika sfärer. Tillsammans med rekrytering- och bemanningsbolaget Dreamwork erbjuder vi karriärsvägledning om så önskas och därigenom en möjlighet att vidga perspektivet, bygga på ens underlag och därmed därefter välja rätt karriärsbana.

Kvalitet är ett ledord, tillsammans med kul och kamratskap, som ska prägla hela vår verksamhet och så även på seniorsidan. Detta tar olika former av uttryck så klart men vi sätter väldig prestige i att försöka skapa en så friktionsfri miljö som möjligt för våra seniorer så att de kan fokusera så mycket som möjligt på fotbollen, och därmed prestera bättre. En högt ställd ambition så klart men ändå inte helt omöjlig, i alla fall inte i vår bok. Eget omklädningsrum, kläder tvättade, förtäring inför träning och match, fri tillgång till frukt efter träning och material av högsta kvalitet är några exempel på de mervärden vi erbjuder.

Vi älskar att kitta upp våra seniorer så att de ser representativa och HIK-kompatibla ut. Våra linjer lever i två år, både i match och träning, och därefter byts det ut mot nytt fräscht material.

Sjukvårdsbiten är en annan viktig del i att försöka skapa en så professionell paketering som möjligt, utifrån våra förutsättningar. Vi har idag ett samarbete med Arena Fysio som raskt hjälper oss att diagnostisera skador, vid de nesliga tillfällen som de uppstår. Dessutom har de av våra skadade spelare möjlighet att rehabilitera på GO:Fitness i Laröd under sin skadeperiod.

Hög trivselfaktor är också en punkt som ska känneteckna Hittarps IK. Att exempelvis komma förbi en timme innan träning på en kopp kaffe med övriga i ledar- och spelartruppen uppmuntras och hjälper oss i vår strävan att skapa en familjär stämning på Laröds IP. Öppna dörrar-principen tillämpas fullt ut och känner våra spelare lust och vilja att komma förbi IP även utanför träningstid ska de självfallet känna sig varmt välkomna.

Sociala aktiviteter är en annan viktig del av vårt seniorsammanhang och klubben arrangerar årligen ett gäng aktiviteter med syftet att skapa starkare band, sinsemellan spelartrupp såväl som klubb. En gång i månaden serverar vi dessutom mat efter träning.

Ekonomi

I Hittarps IK har våra spelare inga ekonomiska anspråk utan hela vår idé bygger på att skapa en tillräckligt stark produkt utöver det ekonomiska. Klubbens funktion är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra barn och ungdomar och därför är det inte försvarbart gentemot våra medlemmar att erbjuda ekonomiska incitament i våra seniorlag. Vi är fast beslutsamma om att vår modell, som inte äventyrar ordinarie verksamhet, är rätt väg att gå om hållbara resultat ska nås på sikt utan att göra avkall på vad vi står för som förening.

Förväntningar på spelare

Att vara delaktig i en förening är ett givande och tagande. Att skapa en långvarig relation bygger på ömsesidig respekt med bred förståelse för att alla medlemmar ÄR klubben och inte tvärtom. Istället för att ifrågasätta vad klubben gör för dig kan det vara av värde att emellanåt vända på frågeställningen och istället fundera på vad du gör för klubben i retur.

Hittarps IK har en rimlig kravbild på våra seniorspelare då klubben självfallet inser och visar hänsyn gentemot det faktum att de aktuella spelarna inte har någon ekonomisk ersättning. Att få ihop ett livspussel är bara det en utmaning ofta och vi vill inte att HIK ska börja betraktas som en börda.

Däremot finns viktiga arrangemang, som ryms under HIK-paraplyet, där klubben förväntar sig engagemang av våra seniorspelare. Eskilscupen, Sofiero och HIK-dagen är exempel på sådana aktiviteter som är viktiga för klubben och hjälper Hittarps IK att säkerställa ekonomisk stabilitet.

Att vara medlem i Hittarps IK är en självklarhet och inträdesbiljetten till vår stora, inkluderande värld ligger på humana 500 kronor. Att betrakta detta som ett givet val arbetar vi ständigt med. 

Det kanske allra viktigaste är dock att våra spelare visar förståelse för Hittarps IK:s värdegrund, är ambassadörer i alla offentliga sammanhang och omfamnar insikten i att många av våra barn och ungdomar genuint ser upp till seniorlagen och dess spelare. Försök därför agera därefter, speciellt i vår miljö på Laröds IP.

Kontakt

Känner du att ovan inkluderande modell stämmer väl överens med dina värderingar och att du därför ser ett intresse i att bli en del av, samt utveckla, HIK-gemenskapen. Tveka då inte att kontakta klubben och anmäla ditt intresse, den typen av initiativ älskar vi nämligen.