TRÄNINGSAVGIFTER GYMNASTIK

Träningsavgiften varierar beroende på idrott och ålder. Avgiften betalas i förskott och gäller för kalenderåret. Det är viktigt att betala avgiften inom utsatt tid för att försäkringen ska gälla. Betalas inte avgiften inom utsatt tid kan man inte heller spela serie- eller cupmatcher. Träningsavgiften går bland annat till försäkringar, domarkostnader, materialkostnader, administration och ledarutbildningar.

Medlemmar som tillkommer efter 1 augusti betalar hela medlemsavgiften och 50% av träningsavgiften. Medlemmar som börjar efter den 15/11 betalar full medlemsavgift och träningsavgift för kommande kalenderår.

Medlemmar som slutar träna återbetalas inga avgifter och har ingen rätt att göra anspråk på någon del av lagkassan.

2022 års avgifter gymnastik:

ÅlderMedlemsavgiftTräningsavgift
Födda 2016500750
Födda 2014500850
Födda 2011-2012500850