Tider

 

Tider

Så här tränar HIK Gymnastik under hösten 2022:

Hittarpshallen hall 1:

Måndag G19, 17:15-18:00, G11 18.00-20.00, 

Tisdag   G18 17.15-18.00, G17 18.00-18.45

Onsdag G16 16.45-17.30, G15 17.45-18.30

Torsdag G14 17.00-17.45, G13 18.00-19.30

Maria Park-hallen

Söndag G12 16.00-18.00

Idrottslek (2018-2021)

Lördagar: 09:30-10:30 i Hittarpshallen

//..Hittarps IK