Hittarps IK

Kamratklubben i Helsingborg

Hittarps IK är en öppen förening för fotbollsspelare och gymnaster från Helsingborg i allmänhet och alla boendes i norra Helsingborg i synnerhet. Att vara med och prägla så många ungdomar som möjligt med hjälp av våra värderingar betraktar Hittarps IK som sin främsta uppgift, ja rentav själva anledningen till vår existens. Ett led i detta ständigt pågående arbete är att aldrig avvisa barn och ungdomar som önskar vara en del av kamratklubben på norr.

Fotboll

Välkomna till Helsingborgs största fotbollsklubb sett till antalet aktiva ungdomar. Ungdomsfotbollen är Hittarps IK:s stora motor och vi har alltid utrymme för nya utövare som önskar bli en del av den härliga värld som HIK erbjuder.

Om man önskar testa miljön uppe på Laröds IP hör man av sig till Sandra Wuopio och bistår henne med info om namn och ålder. Hon guidar er sedan gladeligen vidare till rätt lag och grupp. Därefter är det fritt fram att testträna några gånger och önskar man sedan fortsätta hör man åter av sig till Sandra som lägger in spelaren i Hittarps IK:s medlemssystem.

Ni når Sandra på:

sandra.wuopio@hittarpsik.se 

Telefon: 0734-428601

Gymnastik

Varmt välkomna till vår härligt studsiga gymnastiksektion. Vid intresseanmälan hänvisar vi till Jenny Nordström på klubben.

Hennes mail:

gymnastik@hittarpsik.se.

Vi tar gladeligen in nya gymnaster i mån av plats, men då vi befinner oss inomhus på en begränsad yta har vi i nuläget inte utrymme att erbjuda alla intresserade plats i gymnastiken. Detta bestäms av respektive grupps gymnastikeledare, och är samtliga platser fyllda hamnar man i vår kö-lista. Mer information om detta finns att tillgå via kansliet.

Varför Hittarps IK?

Hittarps IK drivs under visionen:

”Så många som möjligt – så länge som möjligt”

Detta förhållningssätt innebär att vi aktivt tar avstånd från exkludering, gallring och utanförskap. Laröds IP serverar en inkluderande miljö som alla HIK:are ska känna sig välkomna i och skriver man under på dessa värderingar är Hittarps IK ett fantastiskt alternativ, vilket vi genuint står för.

Vill man läsa vidare om Hittarps IK:s förhållningssätt, samt hur vi arbetar för att uppnå vår verksamhets fulla potential hänvisar vi till nedan länk:

om klubben

Hittarps IK är en förening som verkat i över 60 år och våra grundvärderingar har genomsyrat klubben i alla år. I vårt fall är vi fast övertygade om att den utstakade vägen passar vår verksamhetsfilosofi alldeles utmärkt och även fast den ständigt uppdateras och moderniseras, är den humanistiska grundtanken densamma som 1959.

Varmt välkomna till Hittarps IK – norra Helsingborgs stora kamratklubb!