Vi är jätteglada och stolta över att ha inlett ett längre samarbete med stiftelsen Friends. Detta innebär att HIK, utifrån Friends värderingar och fantastiska arbete, aktivt arbetar för att motverka alla former av mobbing och utanförskap inom föreningen.

Detta samarbete har pågått sedan 2011 och är nu ett självklart och viktigt inslag i att göra Hittarps IK till en öppen förening som välkomnar alla de av byns ungdomar som vill vara med på resan.

Mer konkret innebär detta att Hittarps IK aktivt arbetar:

  • mot utanförskap, negativa jargonger och uttryck.
  • för delaktighet och samsyn bland ledarna i trygghetsarbetet.
  • för att hitta tydliga och fungerande riktlinjer i trygghetsarbetet.
  • för god kamratskap och gemenskap där alla får ta plats och synas, utifrån sina förutsättningar

Från Friends sida innebär det att organisationen, utifrån ett långsiktigt perspektiv, arbetar med Hittarps IK för att skapa förutsättningar att uppfylla ovanstående punkter. Kalle Lindgren, utbildare på Friends, förklarar varför just Hittarps IK är en förening som man vill inleda ett partnerskap med:

Friends är glada att Hittarps IK riktar fokus på barn och ungdomars trygghet och trivsel i klubben genom den långsiktiga satsningen tillsammans med vårt projekt ”Trygg Idrott”. Ingen ska behöva känna sig utanför när de idrottar. Hittarps IK satsar på ungdomarna och därför känns utbildningssamarbetet med föreningen verkligen spännande. Dessutom finns en drivande ledning som verkligen vill arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor och det ser vi som en förutsättning för ett bra samarbete.

För Hittarps IK är detta ett tydligt ställningstagande om att vi inte accepterar någon form av mobbing i och runt idrottsplatsen. Det är också en fantastisk möjlighet för oss att skapa en trygg och dynamisk miljö för våra medlemmar att vistas och utvecklas i. Vi vill att våra medlemmar ska få valuta för medlemsavgiften, och genom denna satsning investerar Hittarps IK i ungdomarna på ett sätt som inte bara handlar om att de utvecklas ute på fotbollsplanen och i gymnastiksalen.

I detta samarbete har vi full support av Swedbank, som är vår huvudsponsor i samarbetet med Friends. Detta möjliggör för oss att fortsätta vår strävan efter en idrottsplats som är helt fri från mobbning och utanförskap.

//..Hittarps IK