Våra språkrör

Ledare

Hittarps IK:s verksamhet bygger på stort ideellt engagemang och den kanske viktigaste framgångsfaktorn för klubbens fortsatta utveckling är våra fantastiska ungdomsledare.

Inte nog med att de bidrar till att många barn och ungdomar i vårt upptagningsområde ges möjlighet till en aktiv fritidssysselsättning, de är dessutom våra främsta språkrör för Hittarps IK:s inkluderande verksamhetsfilosofi.

Som ledare ska man ha bred förståelse för HIK-filosofin och med hjälp av den alltid vara en självklar ambassadör för klubben och vår gemensamma verksamhet. Vi omfamnar alla som strävar efter att utveckla Hittarps IK och därigenom blir en god förebild för alla våra barn och ungdomar.

Alla våra ledare är naturligtvis medlem i Hittarps IK. I gengäld bistår Hittarps IK med utbildningar, ledarkläder, HIK-fest och ett i övrigt positivt laddat sammanhang där alla ska känna sig välkomna.

I nedan boxar hittar du information som rör just dig som ledare. Vid andra spörsmål är du alltid välkommen att kontakta personalen i Hittarps IK (kontaktuppgifter här), de finns till för att göra din vardag på Laröds IP så enkel och friktionsfri som möjligt.

Träning

Träningsschema läggs för intervallerna januari-april, augusti-oktober och oktober-december. Hänsyn tas till aktuell årstid, spelarnas ålder, tillgång till träningsytor, externa lag samt direktiv från kommunhåll.

Hittarps IK bedriver sina träningar på Laröds IP (planerna B-F primärt) samt Hittarpshallen (banorna 1-5. Inomhussäsongen varar från November till april och berör främst våra yngsta lag på fotbollssidan. Utomhussäsongen, med full tillgång till gräsplaner, pågår mellan april och oktober.

Träning på våra konstgräsplaner sker året om. Både hel- och halvplanslösningar tillämpas vid träning utomhus beroende på utbud och efterfrågan för fotbollsplanerna.

Det är av största vikt att ledarna kontaktar kansliet när en träningstid inte nyttjas för vidare rapport till kommunen. Då Laröds IP och Hittarpshallen är kommunala anläggningar sker all tränings- och matchbokning i tätt samarbete mellan Hittarps IK och Helsingborgs Stad.

Matcher

Schemat för seriematcherna läggs centralt av klubben enligt förutbestämd mall. Söndagar är vår primära speldag vid hemmamatcher. Eventuella träningstider planeras av varje enskild åldersgrupp, kontakta kansliet för vidare information gällande lediga plantider och eventuell domartillsättning. Undantag kan då förekomma då Hittarps IK centralt kommer överens med annan förening om gemensamma träningsmatchsdag med många matcher mellan de olika åldersgrupper, vid den typen av tillfälle meddelas detta i god tid.

Vi uppmanar våra lag att i så stor utsträckning som möjligt hålla sig till det spelschema som läggs för att på så vis underlätta klubbens arbete med plan- och domartillsättning.

Domare

Hittarps IK tillsätter domare till samtliga hemmamatcher för pojkar 9-14 år och flickor 9-15 år. Det är Hittarps IK:s 15-åringar som dömer samtliga 7-mannamatcher och det är av största vikt att rätt typ av ledarskap utövas gentemot dessa killar och tjejer för att därigenom hjälpa dem i deras utveckling.

Våra ledare ska alltid fungera som stöd för domarna, Laröds IP ska alltid upplevas som en trygg plats att döma matcher på.

Föreningen erbjuder våra domare möjlighet för vidareutbildning och uppgradering till att kunna döma 11-mannamatcher. Domarens namn och telefonnummer finns inlagt vid respektive match i kalendern på hemsidan.

De äldre lagens matcher döms av domare tillsatta av Helsingborgs Domarklubb eller Skånes FF och denna tillsättning syns i FOGIS. Glöm inte att meddela aktuell domare om eventuella matchändringar (exempelvis WO).

Cuper

Cupspel är ett bra sätt att förlänga tävlingssäsongen och Hittarps IK uppmanar våra lag att delta i ett par cuper per år. Vilka cuper som väljs bestäms av varje enskilt lag, klubben bistår dock gärna med rekommendation utifrån tidigare upplevelser, och samma gäller även antalet anmälda lag vid varje cuptillfälle. Cupanmälan och betalning av anmälningsavgift sköts av laget.

Nedanstående cuper hanteras av kansliet, både vad gäller laganmälan och anmälningsavgiften. Frågan om antalet lag som ska anmälas ställs till respektive lag i god tid före anmälningsdeadlin:

 • Friends Cup, 5-manna (Laröds IP, F:6-7 och P:6)
 • Sammandrag, 5-manna (Västergårds IP, F:8 och P:7-8)
 • Nyårssaluten, Futsal (Helsingborg Arena, P:10 och F:10)
 • Helsingborgsmästerskapen, Futsal (P:9, P:11, P:13, P:15, P:17 och F:11, F:13, F:15)
 • Distriktmästerskap (F&P:15, F&P:17 och F&P:19)

Cuper och turneringar är en fest som alla spelare i respektive lag ska vara bjudna till över hela året, utgång och resultat är för klubbens vidkommande ingen stor aspekt. Det viktigaste är att varje individ lämnar varje turnering med en positiv upplevelse med sig hem i ryggsäcken.

Inloggning Sportadmin och Fogis

Sportadmin är klubbens medlemsregister och varje lag ansvarar för att hålla sin trupp uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter och närvaro. FOGIS är Svenska Fotbollförbundets elektroniska verktyg för spelarregistering, matchrapportering och spelarövergångar. I FOGIS finns även kontaktuppgifter till motståndarlagets ledare.

Alla spelare som är aktiva i Hittarps IK ska finnas med både i Sportadmin (från start) och FOGIS (spelare 9 år och äldre). För att kunna hantera dessa två verktyg krävs speciella inloggsuppgifter, dessa delas ut centralt av klubben.

Utbildning Hittarps IK

Klubben sätter stort värde i att erbjuda våra ledare goda utbildningsmöjligheter därigenom hjälpa dem med rätt typ av verktyg för att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet, i enlighet med HIK-filosofin.

På fotbollssidan bistår vi med nedan utbildningar inom förbundets regi:

Diplom C
Diplom B

Vid önskan om vidareutbildning fattar vi beslut tillsammans, utifrån en lösning som gynnar både förening och ledare

Hittarps IK uppmanar alla lag att sätta upp en administrativ struktur enligt nedan. Detta för att tydliggöra både inom laget och gentemot föreningen att samtliga roller är täckta samt vem som är kontaktperson i respektive område. De olika rollerna kan med fördel innehas av föräldrar för att i så stor utsträckning som möjligt avlasta ledarna som i första hand ska fokusera på aktiviteter kopplade till träning och match.

 • Admin Lagledare – Säkerställa att medlemssystemet är uppdaterat
 • Hemsida – Säkerställa att lagsidan är uppdaterad och aktuell
 • Marknadsansvarig – Sköter dialog med lagsponsorer och klubb
 • Ansvarig Lagkassan/Ekonomi – Sköter dialog med klubb
 • Ansvarig Eskilscupen – schematillsättning
 • Ansvarig Lördagsfika – schematillsättning
 • Ansvarig Fotbollsskolan – schematillsättning
 • Ansvarig HIK-dagen – lagaktivitetet och dialog mot klubb