”Att varje dag överträffa kundens förväntningar” är personalens övergripande mål för att kunna leverera en medlemsservice som anses vara bäst i Sverige.

Vi vill förmedla den stolthet vi känner för kamratföreningen Hittarps IK vidare till våra medlemmar, partners och sponsorer.

För att kunna leverera våra mål har vi inom teamet olika arbetsområden som vi ansvarar över. På så vis underlättar vi för kommunikationen med medlemmar, föräldrar, partners och andra berörda. 

Klicka vidare på varje enskild box så finner ni roller och arbetsbeskrivning för respektive gamäng.

Personal

Tränare

Fredrik Dupont
Fredrik Dupont

Klubbchef

fredrik.dupont@hittarpsik.se

Hans Gribbling
Hans Gribbling

Det är jag som ansvarar för vår fantastiska anläggning, Laröds IP. Det gäller drift och underhåll av planer, idrottshall samt övriga faciliteter på IP. Jag brinner för att vara navet i att utveckla och förbättra vår anläggning ur en användarperspektiv. Mina Nyckelarbetsuppgifter är:

 • Planskötsel Laröds IP
 • Anläggningsansvarig Laröds IP
 • Hittarpshallen

Kontakt

Telefon: 0705-394110

Mail: hans.gribbling@hittarpsik.se

Jacqueline Magnusson
Jacqueline Magnusson

Marknads- och försäljningsansvarig

Jag har ett helhetsansvar för arbetet med klubbens varumärke, samarbetspartners, kommunikation och marknadsplattform. Min uppgift är att utveckla hur vi på bästa sätt paketerar vårt varumärke i hårda och mjuka värden och även säkerställa att marknadsintäkterna når budget.

Med min tidigare erfarenhet inom försäljning och senare som projektledare och verksamhetsansvarig på Rögle BK har jag skaffat mig en god förståelse för hur man utvecklar starka varumärken och långsiktiga partnerskap. Jag har även ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och älskar utmaningen i att utveckla samarbeten som kombinerar affärsnytta med samhällsnytta.

Mina ansvarsområden

- Partnerskaps- och marknadsutveckling

- Kommunikation & varumärke

- Samhällsengagemang

- HIK-familjen

Ni når mig på:

Mail: jacqueline.magnusson@hittarpsik.se

Tel: 0705-298766

Jenny Nordström
Jenny Nordström

Jag har det övergripande ansvaret för hantering av klubbens material. Allt från inventering av bollar till att tvätta samtliga lags matchkläder. Det är också jag som ser till att kanslibyggnaden är i gott skick. I min roll har jag dessutom det praktiska ansvaret över våra event, och bistår även Hans i det ständigt pågående arbetet att hålla idrottsplatsen i topptrim. Numera är jag också resurs till vår fantastiska gymnastiksektion en gång i veckan. Mina nyckeluppgifter är:

 • Materialhantering
 • Kanslibyggnad
 • Event
 • Gymnastik

Kontakt

gymnastik@hittarpsik.se

Matilda Alqvist
Matilda Alqvist

Hej! Jag är klubbens senaste tillskott och har ansvar för Hittarps IK:s ekonomi. Allt från löpande bokföring, fakturering och sådana frågor till hantering av lagkassor och budgetarbete. Det är alltså till mig man hör av sig vid frågor som berör klubbens ekonomi. 

ekonomi@hittarpsik.se

 

 

Sandra Wuopio
Sandra Wuopio

Som Sportchef är jag Hittarps IK:s praktiska och strategiska bollplank och har som uppgift att stötta, guida och utveckla alla våra ungdomsgrupper på fotbollssidan. Jag vill vara språkröret för HIK:s filosofi gentemot ledare och kommer spendera stora delar av min tid ute på fotbollsplanerna. Ambitionen med min roll är att skapa en röd tråd som löper genom hela ungdomsverksamheten och mitt främsta verktyg för detta arbete är Fotbollsresan. Mina nyckeluppgifter:

 • Fotbollsresan
 • Utbildning
 • Domartillsättning
 • Träningstider och matchschema
 • HIK+

Vidare är jag också huvudtränare för Dam A + Dam U. 

Kontakt

Telefon: 0734-428601

Mail:  sandra.wuopio@hittarpsik.se