”Att varje dag överträffa kundens förväntningar” är personalens övergripande mål för att kunna leverera en medlemsservice som anses vara bäst i Sverige.

Vi vill förmedla den stolthet vi känner för kamratföreningen Hittarps IK vidare till våra medlemmar, partners och sponsorer.

För att kunna leverera våra mål har vi inom teamet olika arbetsområden som vi ansvarar över. På så vis underlättar vi för kommunikationen med medlemmar, föräldrar, partners och andra berörda. 

Klicka vidare på varje enskild box så finner ni roller och arbetsbeskrivning för respektive gamäng.

Personal

Tränare

Christoffer Andersson
Christoffer Andersson

Jag är Hittarps IK:s praktiska bollplank och har som uppgift att stötta, guida och utveckla alla våra ungdomsgrupper på fotbollssidan. Jag vill vara språkröret för HIK:s filosofi gentemot ledare och kommer spendera stora delar av min tid ute på fotbollsplanerna. Ambitionen med min roll är att skapa en röd tråd som löper genom hela ungdomsverksamheten och mitt främsta verktyg för detta arbete är Fotbollsresan. Mina nyckeluppgifter:

 • Fotbollsresan
 • Utbildning
 • Domartillsättning
 • Träningstider och matchschema
 • HIK+

Kontakt

Telefon: 0768-615572

Mail: christoffer.andersson@hittarpsik.se

Fredrik Elgström
Fredrik Elgström

Jag brinner för föreningslivet och att skapa de bästa förutsättningarna för alla aktiva, barn och ungdomar samt deras ledare.

Vidare är jag mån om att bygga starka relationer mellan många olika intressenter med Hittarps IK som gemensam nämnare - såsom sponsorer, samarbetspartners, personal och spelare. Föreningslivet i allmänhet och Hittarps IK i synnerhet är fylld till bredden med mervärden som jag vill att alla HIK:are ska ges möjlighet att ta del av.

 

Mitt övergripande huvudansvar är det operativa och strategiska arbetet i föreningen, både sportsligt och kommersiellt. Mitt uppdrag är att fortsätta arbetet med att skapa en stark och professionell organisation samt att utveckla verksamheten mot nästa nivå. Jag är ansvarig för föreningens intäkter, varumärke och administration och leder arbetet att utveckla föreningen.

 

Mina nyckeluppgifter:

 

 • HIK-familjen
 • CSR-arbete               
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Budget
 • Fotbollsutskottet

 

Kontakt: 

 

Telefon: 0701-990701

 

Mail: fredrik.elgstrom@hittarpsik.se 

 

Hans Gribbling
Hans Gribbling

Det är jag som ansvarar för vår fantastiska anläggning, Laröds IP. Det gäller drift och underhåll av planer, idrottshall samt övriga faciliteter på IP. Jag brinner för att vara navet i att utveckla och förbättra vår anläggning ur en användarperspektiv. Mina Nyckelarbetsuppgifter är:

 • Planskötsel Laröds IP
 • Anläggningsansvarig Laröds IP
 • Hittarpshallen

Kontakt

Telefon: 0705-394110

Mail: hans.gribbling@hittarpsik.se

Jenny Nordström
Jenny Nordström

Jag har det övergripande ansvaret för hantering av klubbens material. Allt från inventering av bollar till att tvätta samtliga lags matchkläder. Det är också jag som ser till att kanslibyggnaden är i gott skick. I min roll har jag dessutom det praktiska ansvaret över våra event, och bistår även Hans i det ständigt pågående arbetet att hålla idrottsplatsen i topptrim. Numera är jag också resurs till vår fantastiska gymnastiksektion en gång i veckan. Mina nyckeluppgifter är:

 • Materialhantering
 • Kanslibyggnad
 • Event
 • Gymnastik

Kontakt

gymnastik@hittarpsik.se

Maja Gustafsson
Maja Gustafsson

Hej! Jag är klubbens senaste tillskott och har ansvar för Hittarps IK:s ekonomi. Allt från löpande bokföring, fakturering och sådana frågor till hantering av lagkassor och budgetarbete. Det är alltså till mig man hör av sig vid frågor som berör klubbens ekonomi. 

ekonomi@hittarpsik.se