INFO & MEDLEMSAVGIFT

En av föreningens viktigaste intäkter är avgifterna från medlemmarna. Föreningens ambition har alltid varit att hålla avgifterna på en nivå som möjliggör för alla som vill att kunna delta och att det inte är ekonomin som avgör om man kan spela fotboll eller inte.

Alla fakturor skickas med e-post därav är det viktigt att alltid hålla sin profil i SportAdmin uppdaterad. Hör av er till ekonomi@hittarpsik.se om ni inte har fått någon faktura. Om en spelare inte har fått en faktura kan det vara pga. fel e-postadress.

Avgiften består av medlems- och träningsavgift. Medlemsavgiften avser medlemskap i föreningen och nivån på medlemsavgiften bestäms på årsmötet.

Träningsavgiften varierar beroende på ålder. Avgifterna betalas i förskott och gäller för kalenderåret. Betalas inte föreningsavgiften inom utsatt tid gäller inte försäkringen och man kan då heller inte spela serie- eller cupmatcher. Träningsavgiften går bland annat till försäkringar, domarkostnader, materialkostnader, administration, ledarutbildningar, HIK.lott.

Medlemmar som ej betalt sina avgifter per den 31 mars får ej deltaga i matcher eller tävlingar, har man inte betalt per den 30 april så får man ej heller träna.

Avgiftsnivåerna för 2022 är följande:

ÅlderMedlemsavgiftTräningsavgiftTotalt
4-7 år5009001450
8-11 år50010501550
12-14 år50013001800
15+ år50020002500
Ledare500500

För medlemmar aktiva i både fotboll och gymnastik
Vid avisering har båda fakturorna med medlemsavgift, men när den första fakturan är betald så korrigerar systemet automatiskt den andra fakturan och medlemsavgiften tas bort och enbart träningsavgiften finns med som fakturabelopp.

Spelare som tillkommer efter 1 augusti
Spelare som tillkommer efter 1/8 betalar hela medlemsavgiften, 500kr och 50% av träningsavgiften. Medlemmar som börjar efter den 15/11 betalar full medlemsavgift (den som beslutats gälla från och med det kommande året) och avgiften gäller även för nästkommande kalenderår.

Spelare som slutar
Om en spelare väljer att sluta återbetalas inga avgifter, samma sak gäller om en spelare blir skadad. Spelare som väljer att sluta har heller ingen rätt att göra anspråk på någon del av lagkass