Kallelse till årsmötet

Hittarps IK kommer att hålla sitt årsmöte för verksamhetsåret 2020 tisdagen 16/2 kl.18:00.

Med rådande restriktioner och rekommendationer, med tanke på den pandemi vi befinner oss i, så kommer årsmötet att hållas digitalt. För att kunna hantera mötet på korrekt sätt och för att voteringen ska kunna genomföras kommer föranmälan till mötet att krävas.

Anmälan till mötet görs på nedan länk och senast 14/2.

Anmäl dig här.          

Alla som anmält sig till mötet kommer via den i anmälningsformuläret angivna e-postadressen att få ett mejl med en länk till mötet som kommer att genomföras i Microsoft Teams. Vi uppmanar och rekommenderar att se till så att man har skapat ett inlogg till detta på förhand för att på så sätt undvika eventuella inloggningsproblem vid mötets start.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet enligt våra stadgar. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. Medlem som har betalat sin medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. För att få tillgång till dessa handlingar ber vi er kontakta sportkontor@hittarpsik.se veckan innan årsmötet.

//..Hittarps IK