Locker Room Talk

Hittarps IK har för avsikt att försöka pulvrisera alla de daterade normer som fortfarande genomsyrar delar av föreningslivet. Det är ingen hemlighet att omklädningsrummet, fel hanterat, kan vara en grogrund för sjaskiga jargonger som emellanåt kan leda till skeva föreställningar om manlighet.

Dessa villfarelser vill vi nu försöka tränga igenom och därför är vi otroligt glada över att integrera den icke-vinstdrivande organisationen, Locker Room Talk (LRT) i vår verksamhet. Ett samarbete som Hittarps IK gör tillsammans med våra vänner på Bildeve.

LRT arbetar med att stoppa skitsnacket i omklädningsrummet och därigenom förebygga skeva värderingar. De utbildar killar i åldrarna 10-14 om ämnen som jämställdhet och schyssta attityder genom att träffa deltagarna en gång i veckan under en period om åtta veckor. Därigenom förhindrar organisationen att osunda vanföreställningar hinner sätta sig i väggarna vilket kommer vara HIK till gagn i vår uttalande målsättning att se till hela människan.

För HIK kommer våra pojkar i åldrarna 10-12 att gå igenom LRT-utbildningen och första tillfället ägde rum under gårdagskvällen, då våra 08:or hade sitt första tillfälle.

Majoriteten av Hittarps IK:s medlemmar befinner sig i klubben under en lång period och detta faktum betraktar vi som ett stort privilegium, samtidigt som det också förpliktigar. Vi har en kraftfull möjlighet att faktiskt göra Laröds IP till en plattform för sunda/kloka värderingar som sedan överförs till våra HIK:are.  

Att uppföra sig i enlighet med Hittarps IK:s värdegrund betyder att man stöttar, pushar och respekterar sina kamrater. Vi använder ett sansat språkbruk och har förståelse för att alla som befinner sig i omklädningsrummet har olika styrkor och svagheter.  

Detta förhållningssätt som ska genomsyra hela Hittarps IK, från yngsta till äldsta lag, och LRT spelar en stor roll i att kunna förverkliga sådana attityder i praktiken. Vår förhoppning är att kommande generationers idrottsutövare är försedda med verktyg som också gör dem till starka förebilder.

Stort tack till Bildeve som hjälper oss med denna omfattande satsning.

//..Hittarps IK