TACK

Hittarps IK vill passa på att rikta ett stort tack till alla härliga människor som var med och skapade den fina inramningen under HIK-dagen/festen. Under dagen ställde våra ungdomslag i sedvanlig ordning upp med kreativa aktiviteter och som vanligt kompletterade delar av klubbens digra sponsorskara med både roliga tävlingar och utställningar.

Det fina vädret bidrog självfallet, inte minst då prognosen påtalade annat, och att HIK-dagen lockade så mycket folk värmer särdeles mycket. Stor eloge till er alla som var med under dagen och därmed skapade så fin inramning på Laröds IP. 

Under kvällen tog den sedvanliga HIK-festen vid och i år, detta jubileumsår, befann sig denna stora koloss under Hittarpshallens tak. Även klubbens 40- och 50-årsjubileum gick av stapeln i Hittarpshallen och därför kändes det lite fint att fortsätta denna tradition. Till vår stora glädje visade sig att hallen fortsatt håller hög nivå för party och vi betraktar HIK-festen som väldigt lyckad. Om årets vinnare kan ni läsa på hemsidan och i denna text vill vi istället tacka alla härliga gäster som flagrant ställde upp med fantastisk energi. Hela kvällen och natten omgärdades av klassiskt röj och stundtals trodde vi nästan att taket skulle lyfta. 

Vi vill också tacka Fest och Tält, Sofiero, Fremlab, Carepa, damlaget, HIK:s personal samt projektgruppen (Tomas Polacek, Peter Nordström och Roger Persson) för hjälpen i samband med festen. Utan er inget party!

Än en gång, stort tack till er alla!

//..Heja Hittarp