PERSONAL

Fredrik Elgström

Jag brinner för föreningslivet och att skapa de bästa förutsättningarna för alla aktiva, barn och ungdomar samt deras ledare.

Vidare är jag mån om att bygga starka relationer mellan många olika intressenter med Hittarps IK som gemensam nämnare – såsom sponsorer, samarbetspartners, personal och spelare. Föreningslivet i allmänhet och Hittarps IK i synnerhet är fylld till bredden med mervärden som jag vill att alla HIK:are ska ges möjlighet att ta del av.

Mitt övergripande huvudansvar är det operativa och strategiska arbetet i föreningen, både sportsligt och kommersiellt. Mitt uppdrag är att fortsätta arbetet med att skapa en stark och professionell organisation samt att utveckla verksamheten mot nästa nivå. Jag är ansvarig för föreningens intäkter, varumärke och administration och leder arbetet att utveckla föreningen.

Mina nyckeluppgifter:

HIK-familjen
CSR-arbete
Affärs- och verksamhetsutveckling
Budget
Fotbollsutskottet

EPOST:
fredrik.elgstrom@hittarpsik.se 

TELEFON:
0701-990701

Hans Gribbling​

Det är jag som ansvarar för vår fantastiska anläggning, Laröds IP. Det gäller drift och underhåll av planer, idrottshall samt övriga faciliteter på IP. Jag brinner för att vara navet i att utveckla och förbättra vår anläggning ur en användarperspektiv. Mina Nyckelarbetsuppgifter är:

Planskötsel Laröds IP
Anläggningsansvarig Laröds IP
Hittarpshallen
Kontakt

EPOST:
hans.gribbling@hittarpsik.se

TELEFON:
0705-394110

Jacqueline Magnusson

Marknads- och försäljningsansvarig

Jag har ett helhetsansvar för arbetet med klubbens varumärke, samarbetspartners, kommunikation och marknadsplattform. Min uppgift är att utveckla hur vi på bästa sätt paketerar vårt varumärke i hårda och mjuka värden och även säkerställa att marknadsintäkterna når budget.

Med min tidigare erfarenhet inom försäljning och senare som projektledare och verksamhetsansvarig på Rögle BK har jag skaffat mig en god förståelse för hur man utvecklar starka varumärken och långsiktiga partnerskap. Jag har även ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och älskar utmaningen i att utveckla samarbeten som kombinerar affärsnytta med samhällsnytta.

Mina ansvarsområden

– Partnerskaps- och marknadsutveckling

– Kommunikation & varumärke

– Samhällsengagemang

– HIK-familjen

EPOST:
jacqueline.magnusson@hittarpsik.se

Jenny Nordström​

Jag har det övergripande ansvaret för hantering av klubbens material. Allt från inventering av bollar till att tvätta samtliga lags matchkläder. Det är också jag som ser till att kanslibyggnaden är i gott skick. I min roll har jag dessutom det praktiska ansvaret över våra event, och bistår även Hans i det ständigt pågående arbetet att hålla idrottsplatsen i topptrim. Numera är jag också resurs till vår fantastiska gymnastiksektion en gång i veckan.

Mina nyckeluppgifter är:

Materialhantering
Kanslibyggnad
Event
Gymnastik

EPOST:
gymnastik@hittarpsik.se

Matilda Alqvist

Hej! Jag är klubbens senaste tillskott och har ansvar för Hittarps IK:s ekonomi. Allt från löpande bokföring, fakturering och sådana frågor till hantering av lagkassor och budgetarbete. Det är alltså till mig man hör av sig vid frågor som berör klubbens ekonomi.

EPOST:
ekonomi@hittarpsik.se

Kenneth Storvik

TEXT SAKNAS

Ledare Hittarps Gatulag

EPOST:
kenneth.storvik@hittarpsik.se

Johan Sandström

Sportadministratör och drift

EPOST:
johan.sandstrom@hittarpsik.se

Sandra Wuopio

TEXT SAKNAS

Sportchef och Huvudtränare Dam