HITTARPS IK
I SAMHÄLLET

Föreningslivet är en vital del av ett hållbart samhälle. Med en stark lokal förankring och lång historia har vår förening utvecklat många goda relationer inom näringslivet, staden och övriga civilsamhället. Det ger oss en unik förmåga att möjliggöra för samverkan mellan samhällets alla delar, där våra olika styrkor och tillgångar tillsammans genererar långsiktiga vinster på flera plan.

Vår främsta tillgång är människorna och de ideella krafterna i och runt vår förening. Dessa resurser utgör en samhällskraft med potential att påverka och förändra i rätt riktning. 

Följ oss gärna i våra sociala kanaler för att ta del av vårt samhällsengagemang. Eller hör av dig om du har idéer på hur vi kan samverka!

VILL DU VETA MER?Frågor eller funderingar kring vårt samhällsengagemang?
Kontakta Fredrik Dupont klubbchef Hittarps IK

fredrik.dupont@hittarpsik.se

KONTAKT