PARTNERS

Våra fantastiska partners spelar en stor och viktig roll i utvecklingen av Hittarps IK – en av regionens största idrottsklubbar med över 1500 aktiva medlemmar från 1-93 år.

Som partner till Hittarps IK stöttar man en inkluderande idrottsförening med tydligt breddfokus, där flickor och pojkar ges lika förutsättningar att utvecklas såväl fysiskt och psykisk som socialt och kulturellt. 

I dagsläget har vi ca 160 partners anslutna till hittarps IK. Tillsammans utgör de nätverket HIK-familjen, ett dynamiskt nätverk med syfte att främja utbyte av erfarenheter och affärsmöjligheter mellan HIK:s partners. 

Genom våra olika partnerskap erbjuder vi en rad möjligheter att synas och verka tillsammans med oss i ett av landets mest intressanta upptagningsområden. Vi erbjuder både färdiga och skräddarsydda alternativ för att stärka ditt företags närvaro genom association, närvaro och engagemang.

Hittarps IK garanterar en värderingsbaserad sponsring med ändamål att fortsätta erbjuda en såväl sportsligt som socialt utvecklande miljö fri från exkludering, gallring och toppning inom barn- och ungdomsidrott, helt i enlighet med vår vision: 

Så många som möjligt, så länge som möjligt

Tillsammans med Helsingborg stad, våra sponsorer och föreningens ideella krafter bidrar vi till att fler unga människor ges förutsättningar att utvecklas till positiva förebilder med ett livslångt intresse för fotboll. 

Välkommen till HIK-familjen!

Fredrik Dupont, klubbchef Hittarps IK

VILL DU BLI PARTNER?För frågor gällande partnerskap och samarbeten hänvisar vi till Fredrik Dupont, klubbchef Hittarps IK

fredrik.dupont@hittarpsik.se

KONTAKT